Acties van derden

Op deze pagina willen we een overzicht creëren van acties (lokaal of landelijk, groot of klein) die buiten de werkgroep om lopen, maar die wij wel toejuichen.
Wij vinden het vermelden van deze acties meer dan waard, omdat dit anderen kan inspireren om bij te dragen aan een prettige, veilige jaarwisseling mèt consumentenvuurwerk in de straten.

Staat uw actie er nog niet tussen? Neem even contact met ons op!

Landelijke initiatieven:

Vuurwerkcheck
Vuurwerkcheck is een initiatief vanuit de vuurwerkbranche (importeurs en detaillisten) dat zich -net als wij- richt op het behoud van een veilige, verantwoorde vuurwerktraditie en het promoten van consumentenvuurwerk. Hun slogans zijn daarom ook: “Doe normaal; koop legaal!” en “Be wise, protect your eyes!”. In 2016 wordt vol in gezet op de promotie van de vuurwerkbril. Heb jij er al 1? Zet ‘em op!

Ik zie je volgend jaar!
“Ik zie je volgend jaar!” is een landelijk initiatief ter promotie van de vuurwerkbril. De campagne is samengesteld in opdracht van het Oogfonds, de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, (NUVO), Vraaghetdepolitie.nl, de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nederland Schoon en Supporter van Schoon
“Nederland Schoon” is überhaupt een goed initiatief. Het is vanzelfsprekend dat iemand zijn eigen rommel opruimt. Voor vuurwerk is dit wat ons betreft niet anders. Jij ruimt toch ook je rommel op?!