Acties vanuit de werkgroep

Informatievoorziening

Wij beschouwen informatievoorziening als één van onze belangrijkste taken. Iemand die goed geïnformeerd is, kan een beter genuanceerde en beargumenteerde mening vormen en is beter in staat om situaties of problemen te analyseren. Hoe beter de analyse en het inzicht, hoe efficiënter een probleem aangepakt kan worden. De informatievoorziening gebeurt nu nog voornamelijk digitaal, middels deze website. In de toekomst hopen wij te kunnen fungeren als informatiebron voor en mee te denken met alle betrokken partijen (o.a. politiek, handhaving, etc).

Imagoherstel

Er is in de loop van enkele jaren een verkeerd, ongenuanceerd en vooral negatief beeld ontstaan over vuurwerk. Wij hebben ons tot doel gesteld, om het beschadigde imago van de vuurwerktraditie en het bijbehorende consumentenvuurwerk te herstellen.
Dit doen wij mede door de werkelijke problemen in kaart te brengen en door actief mee te denken, hoe deze problemen verminderd kunnen worden.
Er begint in 2016 langzaam een verschuiving plaats te vinden in berichtgeving in de media. Er is meer en meer blijk van nuancering. Helaas nog onvoldoende, maar het begin is gemaakt!

Contact met veiligheidNL

Sinds eind 2015 verschaffen wij feedback aan de onderzoekers van veiligheidNL die belast zijn met onderzoek naar vuurwerkproducten die letsels veroorzaken. Mede door onze feedback zijn er kleine wijzigingen aangebracht aan de onderzoeksopzet in 2016 en worden wij geraadpleegd voor de interpretatie van onderzoeksgegevens over jaarwisseling 2016-2017.

Contacten met vuurwerkfora

Er zijn diverse online fora voor vuurwerkliefhebbers, waarvan ‘freakpyromaniacs’ en ‘vuurwerkcrew’ de twee grootste zijn. Freakpyromaniacs is al enkele jaren vrij van zwaar illegaal vuurwerk als gespreksonderwerp. Na gesprekken met de werkgroep is sinds 2015 ook op het forum van vuurwerkcrew verboden om over deze artikelen te discussiëren. De werkgroep hoopt hiermee bij te dragen aan de vermindering van populariteit van deze verboden artikelen.
Door intensieve aanwezigheid op de fora en contact met de beheerders van de fora, kan de werkgroep goed inspelen op ontwikkelingen binnen de online vuurwerkcommunity en via de fora kan er goed met deze doelgroep worden gecommuniceerd.

Contact met importeurs

De werkgroep heeft contact met de Nederlandse vuurwerkimporteurs, welke verenigd zijn binnen de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Wij hebben richting de BPN een signalerende functie om problemen, trends of juist succesvolle acties onder de aandacht te brengen.
De BPN heeft op hun beurt weer contacten met beleidsmakers en handhavers, zodat de ideeën en informatie uiteindelijk terecht komt, waar er efficiënt en doelgericht werk van gemaakt kan worden.

Contact met Stichting Behoud Vuurwerktraditie

Enkele importeurs hebben zich verenigd in de Stichting Behoud Vuurwerktraditie (SBV). Ook de inspanningen van deze stichting volgen wij op de voet, zoals hun Billboard langs de A2 (2016); “Verknal de traditie niet!”

Promotie van diverse initiatieven, zoals vuurwerkcheck en 4vuurwerkveilig.nl.

Wij bundelen en promoten initiatieven die positief bijdragen aan een verantwoorde voortzetting van de vuurwerktraditie. Waar mogelijk denken wij mee en geven wij desgewenst feedback. Wij hopen met de promotie van dergelijke initiatieven tevens een draai te geven van een negatief vuurwerkklimaat, naar een meer positieve en constructieve mindset. Niet denken in problemen, maar in oplossingen.

Traditietentoonstelling

I.s.m. het Nederlands Vuurwerkmuseum wordt gewerkt aan een tijdelijke tentoonstelling over de geschiedenis en de huidige beleving van de Nederlandse vuurwerktraditie.
Wij streven ernaar om dit in 2017 te realiseren. Indien u zelf materiaal of herinneringen heeft die u wilt delen, neem contact met ons of met het vuurwerkmuseum!