Column: Onderbouwing verbod gaat mank op veel punten

Denk dat iedereen deze week wel iets heeft gehoord of gelezen over het betoog van de politie. Niet alleen de timing was bijzonder. Ook de onderbouwing en manier waarop men via sterk maatschappelijke sentimenten draagvlak probeert te krijgen was naar mijn mening zwak en zelfs een tikkeltje doortrapt. Natuurlijk moeten onze hulpverleners worden beschermd en is het achterlijk wat mensen zich soms in hun hoofd halen. Maar pak het beestje bij de staart en kies de juiste focus.

Politie pleit voor verbod knalvuurwerk

Laten we enkele uitingen eens onder de loep nemen en kijken hoever we komen.

  1. Allereerst pleit korpschef Akerboom voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, omdat de explosieve kracht van illegaal vuurwerk sterk is toegenomen (zie bron). Illegaal vuurwerk is harder geworden. Daar zit zeker wat in. Zeker de Cobra’s die genoemd worden zijn pittige jongens die zeker schade of letsel kunnen veroorzaken. Omdat dit illegaal vuurwerk is (de naam zegt het eigenlijk al) hoeft dit niet specifiek nog eens verboden te worden. Het is immers reeds verboden. Zo’n verbod raakt dus alleen de nu in Nederland verkrijgbare (dus legale) artikelen onder de noemer “knalvuurwerk”. Dit knalvuurwerk stelt helaas weinig voor. Rotjes die poef zeggen en een oranje kleitapijtje leggen op de stoep. Ik ken in Nederland niet 1 knalvuurwerkje waarvan ik vermoed dat er een brievenbus, laat staan een politiewagen mee opgeblazen zou kunnen worden. Feit: Nederlands knalvuurwerk bestaat eigenlijk helemaal niet. Dit is dan ook de grootste reden dat liefhebbers “elders” gaan kopen. Het verbieden van dit “knalvuurwerk” doet dus feitelijk NIETS aan de overlast. Nog sterker; deze zal waarschijnlijk juist toenemen. Pak de illegale handel aan. Eenvoudiger gezegd dan gedaan, dat begrijp ik, maar daar ligt wel het echte huiswerk!
  2. In een andere uiting wordt ingegaan op geweld tegen hulpverleners. Een onderwerp waar heel Nederland het waarschijnlijk over eens is dat dit hard aangepakt moet worden. Het sentiment is daarmee gezet en vormt de basis voor een vuurwerkverbod, volgens de politie. Als we legaal knalvuurwerk en vuurpijlen immers verbieden kunnen ze deze niet tegen onze hulpverleners gebruiken. Toch? Bah, wat een onzin! Geweld tegen wie dan ook met vuurwerk is verwerpelijk. Natuurlijk zijn we zuinig op onze hulpdiensten, maar blijf realistisch met het beeld dat je schept. Als er bij demonstraties of anderszins gevaarlijke situaties ontstaan met vuurwerk dan is dat in vrijwel alle gevallen illegaal vuurwerk, dus reeds verboden. Een extra verbod op legaal vuurwerk draagt hier verder niets toe bij. Het proberen een verbod “op de kaart te zetten” over de ruggen van hulpverleners vind ik een erg lage zet, vergelijkbaar met de nepberichten over opgeblazen katten/honden.
  3. Het instellen van vuurwerkvrije zones en kortere afsteektijden zijn effectieve maatregelen gebleken, stelt de korpschef. Dus het instellen van een vuurwerkvrije zone en kortere afsteektijden heeft onze hulpverleners de politie beschermt tegen geweld met illegaal vuurwerk? Hoe dan? Criminaliteit met vuurwerk houdt zich in de regel niet aan wetten of tijden. Bovendien raken deze maatregelen slechts een of meer dagdelen van 1 dag in het jaar. Ik durf te stellen dat de geschetste conclusie op zijn minst slecht onderbouwt is en gezien het onderwerp kant nog wal raakt.

Gelukkig werd het pleidooi, dezelfde dag nog, door onze politiek duidelijk op zijn plaats gezet. Onze regering voelt niets voor een vuurwerkverbod. En daarmee is wederom een ronde “trappen tegen de tradities” voorbij. Je bent opgelucht, zeker als liefhebber, maar je vraagt je wel af wat er de volgende keer uit de hoge hoed komt in de media.

Voor wie zich afvraagt hoe wij denken de problematiek aan te moeten pakken adviseer ik onze website eens door te nemen en wellicht de doelstellingen even te lezen. Wij weten ook niet alles, maar proberen wel via een eerlijke dialoog en vaststelling van oorzaken problemen oplosbaar te maken.

Scherp blijven allemaal!

bron: nrc