Doelstellingen

Doel: Behouden van de vuurwerktraditie, de traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk met de jaarwisseling door consumenten. 

Missie: Het promoten van veilig afsteken van siervuurwerk, aangaan van de discussie omtrent de vuurwerktraditie, en er voor zorgen dat
iedereen die dat wilt kan genieten van prachtig siervuurwerk met de
jaarwisseling

Visie: Siervuurwerk draagt bij aan een feestelijke jaarwisseling vol sfeer en gezelligheid. De eeuwenlange traditie van siervuurwerk zorgt voor saamhorigheid en brengt mensen samen. De traditie is controversieel
en staat onder druk, maar wij denken dat met juiste informatie,
veiligheidsinstructies en een open dialoog het afsteken van siervuurwerk voor iedereen een feestje kan zijn! De werkgroep behoud consumentenvuurwerk Nederland is onafhankelijk, en staat voor de vele mensen die elke jaarwisseling
vuurwerk afsteken.

 1. Het behouden van ‘de mogelijkheid voor particuliere consumenten m zelf legaal, Nederlands consumentenvuurwerk aan te schaffen en af te steken voor de viering van oud en nieuw’ (hierna te noemen: vuurwerktraditie). Dit doen we aan de hand van onderstaande doelstellingen.

 2. Het waar nodig verhelderen van het grote verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk, waaronder het verschil tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk en het zuiveren van de naam/het imago van LEGAAL consumentenvuurwerk. Het blijkt dat vaak ten onrechte op een negatieve manier wordt gesproken over Nederlands legaal siervuurwerk. Zo wordt overlast, vernielingen en ‘harde knallen als een handgranaat’ vaak toegewezen aan onze traditie. Dit is onjuist, en zorgt voor een slecht imago van de vuurwerktraditie.

  Consumenten siervuurwerk mag alleen met oud en nieuw verkocht worden, en afgestoken worden tussen 18:00 en 2:00 op 31 december. Alle andere vuurwerk is per definitie illegaal en reeds verboden.

 3. Het promoten van zowel correct en veilig gebruik van, als correct gedrag (zoals opruimen) met legaal consumentenvuurwerk. Hieronder valt ook promotie van het gebruik van veiligheid-bevorderende attributen, zoals een vuurwerkbril, een aansteeklont en vuurwerkklem.Vuurwerk is een veilig product, echter kan het onveilig worden gebruikt. Door informatie te geven over het veilig gebruiken
  van siervuurwerk promoten we de vuurwerktraditie. Ook stimuleren we veilig gedrag omtrent vuurwerk, door bijvoorbeeld te informeren over het opruimen van vuurwerkrestanten of het gebruik van vuurwerkgerelateerde producten zoals de vuurwerkbril en aansteeklont. 

   

 4. Het veroordelen / demotiveren van het nuttigen van alcohol, drugs en verdovende medicatie bij het afsteken van vuurwerk. Inherent aan het veilig gebruiken van siervuurwerk, staat het ontraden van gebruik van alcohol, drugs en verdovende middelen. De werkgroep zet zich actief in om dit te ontraden en veroordelen.

 5. Het sterk veroordelen van ongewenst gedrag en vandalisme met vuurwerk. Ongewenst gedrag en vandalisme hoort niet bij onze vuurwerktraditie. Wij zijn groot voorstander van strengere handhaving omtrent illegaal vuurwerk en gevaarlijk en gewelddadig gedrag richting mens, dier en hulpverleners. Een zogenoemd zero-tolerance beleid, snelrecht en meldplicht tijdens de jaarwisseling kunnen hier mogelijkheden voor zijn, om het wangedrag die onze traditie in gevaar brengt te beperken.
 6. Het binnen onze mogelijkheden tegengaan dan wel demotiveren van aanschaf, verkoop en gebruik van (zwaar) illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is de grootste bedreiging voor de vuurwerktraditie. Illegaal knalvuurwerk en professioneel vuurwerk veroorzaken schade, ongelukken en overlast waar het legale siervuurwerk mee in een slecht daglicht komt te staan. De werkgroep BCN is fel tegenstander van (de handel in) illegaal vuurwerk en draagt dit uit naar de achterban.

 7. Contactonderhoud met externe partijen (importeurs, fora, lokale en landelijke politiek, beleidsmakers en handhavers) voor constructief overleg en samenwerking m.b.t. het behoud van de vuurwerktraditie.Wij fungeren als schakel in het netwerk van
  vuurwerkgerelateerde organisaties en groepen. Denk hierbij aan commerciële partijen zoals de importeurs en verkopers, maar ook vuurwerkliefhebbers en afstekers. Om de vuurwerktraditie te behouden, is samenwerking noodzakelijk. Wij nemen deel aan belangrijke overleggen en werken samen met deze partijen om elk jaar van een knallende jaarwisseling te genieten.