Beleid

De werkgroep is van mening, dat de aanpak van (illegaal) vuurwerkgerelateerde problematiek op landelijk en zelfs op Europees niveau het beste zal werken.

Gelukkig getuigt het Algeheel beeld jaarwisseling 2014-2015 van eenzelfde inzicht.

Europa

Op dit moment dient consumentenvuurwerk binnen de EU te voldoen aan Europese regels. Als het hieraan voldoet, krijgt het product de CE markering. Deze markering waarborgt een bepaald niveau van productveiligheid, waarmee de gebruiker beschermd wordt tegen bepaalde risico’s.

In Nederland is het consumentenvuurwerk nog eens extra gereguleerd middels het RACT, waarvan de regels nog strenger zijn dan de CE-richtlijnen. Hiermee kan men stellen, dat het Nederlandse consumentenvuurwerk het veiligste is van heel Europa.

Er zijn nog veel onderlinge verschillen tussen de EU-lidstaten. Men is voornemens om deze verschillen in 2017 gelijk te trekken in 1 overkoepelend Europees beleid.
De werkgroep volgt deze ontwikkelingen met grote interesse. Het is een uitgelezen mogelijkheid om de excessen op de illegale markt meer bij de bron aan te pakken.

Landelijk

Ook wat betreft het landelijk beleid, zou in onze optiek de aanpak zoveel mogelijk gericht moeten zijn op de bron. Uiteraard dient een vondst van illegaal vuurwerk bij een “koper/gebruiker” volgens de wet bestraft te worden. De werkgroep zou echter liever zien, dat mankracht en middelen hoofdzakelijk ingezet worden op het opsporen van illegaal importerende partijen en (tussen)handelaren.

Deze personen zijn indirect mede schuldig aan alle schades, letsels en andere vormen van overlast èn de hoge kosten die hieruit voortvloeien. In onze optiek, dienen deze personen dan ook overeenkomstig bestraft èn beboet te worden.
Het is ook deze groep die mede verantwoordelijk is, dat bijvoorbeeld zwaar knalvuurwerk in handen van minderjarigen terecht komen. De straf zou extra hoog uit dienen te vallen, als bewezen blijkt dat iemand willens en wetens zwaar illegaal vuurwerk heeft verkocht aan minderjarigen.

Afgezien van beleid en hoge strafmaat is het van groot belang, dat de pakkans wordt verhoogd. Helaas is de pakkans op het moment dermate klein, dat teveel personen de “gok” wagen en proberen rijk te worden van de illegale handel.

*** Deze pagina is in ontwikkeling en wordt z.s.m. uitgebreid ***