Centrale Shows

Tegenstanders van het zelf afsteken van vuurwerk opperen regelmatig het organiseren van centrale shows als alternatief. Wij zijn van mening dat dit alternatief in eerste instantie niet alleen onhaalbaar, maar tevens sterk onwenselijk is.

Er is veruit onvoldoende gekwalificeerd personeel in de professionele vuurwerkbranche om in elke gemeente in Nederland een vuurwerkshow te verzorgen. Zelfs al zouden die er zijn, dan moeten zij (en hun ondersteunend personeel) ook nog eens allemaal bereid zijn om op een dergelijke dag te werken. Degenen die wèl willen werken, zullen hiervoor een redelijke vergoeding willen ontvangen. Dat brengt ons tot het volgende argument; want wie gaat al die centrale shows betalen? Op dit moment, bepaalt iedere burger zelf of hij/zij geld uitgeeft aan vuurwerk. Als dit centraal geregeld wordt, zal dit met gemeenschapsgeld gaan gebeuren, wat betekent dat iedereen gewenst of ongewenst financieel zal bijdragen aan een vuurwerkshow.

Daarbij lopen de kosten – afgezien van het vuurwerk zelf en het salaris van de professionals – aanzienlijk op. Immers vraagt het organiseren van dergelijke grote evenementen o.a. om goede logistiek en beveiliging/handhaving om een en ander in goede banen te leiden. Er moeten geschikte locaties worden gevonden. Aangezien niet iedere gemeente zal kunnen voorzien in een show, zal het publiek (soms ver) naar zo’n show moeten reizen. Dit resulteert in een nieuw probleem; totale verkeerschaos. Files, overbelast OV, parkeerproblemen, een sterk vergroot risico op rijders onder invloed en daarmee een sterk risico op ongevallen. Diegenen die de show wel weten te bereiken, treffen een enorme mensenmassa aan, al dan niet onder invloed van het een en ander. Grote menigtes brengen ook weer extra risico’s op calamiteiten, ongevallen èn overlast.

Een vaak gebruikt ’tegenargument’ bij de vuurwerkdiscussie betreft de belasting voor het milieu. Met het organiseren van dergelijke centrale shows, wordt dit tegenargument volledig teniet gedaan, zo niet verergerd (tel immers ook alle autoritten naar de shows er ook bij op). Bovendien veroorzaken centrale shows evenveel (of meer!) geluidsoverlast dan regulier consumentenvuurwerk.

Tot slot is er geen enkele aanleiding of bewijs om aan te nemen dat het organiseren van centrale shows resulteert in een afname van illegale handel en/of het illegaal afsteken van vuurwerk. Diezelfde problemen heb je er dan nog bij… Al met al lijkt in onze optiek het middel (veel) erger dan de kwaal. Vooral omdat “de kwaal” er niet mee verholpen wordt.