Geldverspilling

Een vaak gehoord argument tegen vuurwerk, is dat het geldverspilling zou zijn. Voorop gesteld, dat men in Nederland vrij is om te beslissen waar men zijn of haar geld aan uitgeeft, houdt dit argument alleen stand, als het om geld gaat dat mensen niet ‘vrijwillig’ aan vuurwerkgerelateerde onderwerpen kwijt is. Er zijn immers genoeg hobby’s of vrijetijdsbestedingen, waarvan men kan stellen dat het ‘zonde geld’ is. Hoeveel geld verdrinkt men in Nederland ieder weekend tijdens het stappen, om de doodeenvoudige reden dat men zich vermaakt?

Dat de oud en nieuw viering (indirect) gemeenschapsgeld kost, naar aanleiding van vandalisme-schade, ziektekosten en arbeidsverzuim door ongevallen, is dan een steekhoudender argument. Dit is ook ons een doorn in het oog. Echter valt de schuld hiervan nauwelijks af te schuiven op consumentenvuurwerk. De grootste schades en letsels worden veroorzaakt door onkunde, stommiteiten of wangedrag met (illegaal) vuurwerk. Veroorzakers die bewust de wet overtreden, zouden in onze optiek ook volledig op dienen te draaien voor de veroorzaakte kosten.

Als alternatief voor het traditioneel vuurwerk afsteken door burgers, wordt vaak een professioneel afgestoken vuurwerk genoemd. Los van het feit dat deze centrale shows logistiek onhaalbaar zijn, rijst dan ook de vraag; wie gaat dat betalen? Juist, dit zal dan met gemeentegelden moeten gebeuren. Iedereen betaalt dan gewenst of ongewenst mee.

Het is in onze optiek logischer om diegenen die het er voor over hebben, voor hun eigen ‘vermaak op straat’ te laten betalen. En de “neutrale buurman”? Die geniet gratis mee.