Problemen rondom de jaarwisseling

Helaas constateren ook wij, dat er de nodige problemen terugkeren rond de jaarwisseling. Overlast (o.a. geluid, onveilig gevoel), slachtoffers, brandstichting, vernielingen en andere vormen van vandalisme, het molesteren van hulpverleners, rellen, etc. Stuk voor stuk situaties die je niet verwacht en bepaald ook niet wenst in het kader van het begrip “feest”. Helaas meent een (gelukkig) kleine groep, dat het nodig is om misbruik te maken van de situatie, zoals dit ook gebeurt bij festivals, demonstraties, voetbalwedstrijden en andere evenementen. In media is een trend ontstaan, dat vuurwerk aangewezen wordt als de “schuldige” (en daarmee ook de oplossing) voor de problemen die zich tijdens de jaarwisseling voordoen. Waar dit vandaan komt, dan wel waar dit op gebaseerd wordt, is ons een raadsel. Voor alle bovengenoemde problemen ligt de oorzaak in beginsel bij het (on)’menselijk gedrag‘ van bepaalde individuen dan wel groepen. Alcohol, drugs en sommige medicatie kunnen dit gedrag nog versterken. Dat hierbij in bepaalde situaties (voornamelijk illegaal) vuurwerk wordt misbruikt, is in zekere zin bijzaak. Heeft men geen vuurwerk voorhanden, dan gooit men wel met een baksteen of zelfgemaakte molotovcocktail, zoals dit in het verleden vaak genoeg is gebeurd. De oplossing ligt in onze optiek derhalve niet in het verbieden van vuurwerk, maar in het effectief opsporen, aanhouden en veroordelen van raddraaiers. Tevens zal er een omslag plaats moeten vinden in de maatschappij, waarbij we af moeten van het idee dat het “normaal” is, dat er nu eenmaal ongeregeldheden zijn tijdens de jaarwisseling. Dat is het namelijk NIET!
Dat het daarnaast een goede ontwikkeling zou zijn om de illegale knallers, waarmee vandalisme wordt gepleegd, terug te dringen, dat spreekt voor zich.

(NB klik op de blauwe links voor standpunten over deze categorie problematiek)