Alcohol, drugs, medicatie

Alcohol, Drugs, Medicatie

In onze ogen is dit een factor die zwaar onderschat wordt, terwijl dit grote invloed heeft op het inschattingsvermogen en (wan)gedrag van mensen. Waar gebruik van drank, drugs en bepaalde medicatie (gele sticker) in combinatie met verkeersdeelname en het bedienen van zware machines al de aandacht van de overheid heeft, zou dit ook voor het afsteken van vuurwerk moeten gelden.

kurken   champagne

De werkgroep is in overleg met de importeurs, om op hun producten te waarschuwen voor de risico’s van gebruik van bedwelmende middelen. Zij reageren vooralsnog enthousiast en zetten dit op de agenda voor 2016.

Wij hopen op verdere ondersteuning door overheid en media, om dit probleem uit te bannen.