Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is een paraplubegrip wat op verschillende manieren uitgelegd kan worden. Samengevat komt het er op neer, dat het product verboden is (niet voldoet aan de regels) in Nederland, of dat een consument niet bevoegd is om het product te gebruiken.

Korter door de bocht kan gesteld worden, dat als het vuurwerk niet verkocht is in een Nederlands officieel goedgekeurd verkooppunt, gedurende de 3 toegestane verkoopdagen, dan kan men er vanuit gaan dat het illegaal vuurwerk betreft.
Er zijn producten te koop in bijvoorbeeld BelgiĆ« of Duitsland die hetzelfde of vergelijkbaar zijn met de producten in Nederland. Deze voldoen dan bijvoorbeeld aan de Europese CE regels. Toch zijn deze producten ‘officieel’ ook illegaal, al gaat hier uiteraard nauwelijks een dreiging van uit.

Voor de duidelijkheid; als op deze website gesproken wordt over ‘illegaal vuurwerk’, dan wordt vuurwerk bedoeld, dat niet geschikt is bevonden voor de Nederlandse consument.

Zoals ook bij consumentenvuurwerk het geval is, kan ook “illegaal vuurwerk” onderverdeeld worden in knalvuurwerk en siervuurwerk. Illegaal knalvuurwerk (en dan met name de artikelen met grote hoeveelheden van het zgn. flash-kruit) zijn de grootste boosdoeners als het gaat om geluidsoverlast, vandalisme-schade en de zware lichamelijke letsels (zoals amputaties).

Bij het illegale siervuurwerk betreft het vaak vuurwerk dat bedoeld is voor professioneel gebruik. Pyrotechnici volgen een opleiding om deze producten af te mogen steken. Het spreekt voor zich, dat deze artikelen niet thuis horen in de handen van consumenten. Bij onoordeelkundig gebruik van bijvoorbeeld ‘shells’, ook wel mortierbommen genoemd, zijn zware – zelfs dodelijke – letsels mogelijk.

De werkgroep beschouwt deze illegale producten – en de personen die deze verhandelen, aanschaffen of afsteken – als grootste bedreiging voor de voortzetting van de traditie.