Overlast

Overlast

Er zijn mensen die overlast ondervinden van het afsteken van vuurwerk. Deze overlast laat zich onderverdelen in verschillende facetten. Geluidsoverlast, gevoelens van onveiligheid en dierenleed zijn de meest genoemde.

Geluidsoverlast

Mensen ervaren (geluids)overlast om uiteenlopende redenen. De één stoort zich aan het te vroeg knallen (soms al in november), de ander heeft vooral moeite met de luidheid (en daardoor het schrikken) van de knallen. In beide gevallen kunnen we met vrij grote zekerheid stellen, dat het ‘strafbaar’ gedrag is. De tijd waarin het toegestaan is om vuurwerk af te steken is immers beperkt; van 18.00 op oudjaarsdag tot 02.00 in de nieuwjaarsnacht. De extreem harde knallen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door illegaal (knal)vuurwerk. Het vuurwerk dat in Nederland is toegestaan is namelijk gereguleerd qua kruit-inhoud en genormeerd op geluidsniveau. Besef dat de roep om een verbod op dit gereguleerde vuurwerk, onherroepelijk resulteert in een toename van het extra zware (en extra luide) illegale vuurwerk.

Uiteraard kan iemand ook overlast ervaren door consumentenvuurwerk. Het produceert geluid, net zoals harde muziek of klus-activiteiten van de buren dat kunnen doen. Besef dan, dat deze ‘bron van overlast’ inmiddels wettelijk gereduceerd is tot slechts 8 uurtjes per jaar. Een schril contrast met de wekenlange verbouwing van de buren of de muziekhobby van de buurjongen. Dat niet iedereen zich houdt aan die 8 uurtjes, dat is bekend en daar mag terecht over geklaagd worden als dat de spuigaten uitloopt. In de hoop dat men onderscheid weet te maken tussen kwajongensstreken en het terroriseren van een straat of buurt. Agenten moeten hun tijd en energie immers liefst zo doelmatig mogelijk indelen.

Verder zijn er ontwikkelingen in lokaal gemeentebeleid, die ook bepaalde locaties uitsluiten voor het afsteken van vuurwerk. Dit betreft onder andere gebieden rondom ziekenhuizen of winkelcentra. In onze ogen getuigt het van goed gezond verstand om niet in de buurt van dergelijke locaties vuurwerk af te steken, maar blijkbaar hebben sommige mensen daar nog wat extra sturing in nodig.

(Gevoel van) onveiligheid

Er zijn mensen die het niet prettig vinden om de straat op te gaan op 31 december. Voor deze mensen is sinds 2014 de tijd waarin het toegestaan is vuurwerk af te steken verder beperkt. In plaats van 10.00 is het nu toegestaan om van 31 dec 18.00 tot 02.00 op 1 januari (consumenten)vuurwerk af te steken.

Zolang er op een verantwoorde manier met vuurwerk om wordt gegaan, is de kans zeer klein dat iemand geraakt wordt door afgestoken vuurwerk. Helaas weet niet iedereen zich te gedragen. Derhalve zetten wij ons graag in, om waar mogelijk wangedrag met – of wangebruik van vuurwerk tegen te gaan. Wij steunen derhalve de initiatieven die opgezet zijn, om jeugd te educeren hoe correct om te gaan met vuurwerk.

Voor de mensen die ècht liever al het vuurwerk mijden, is er een optie om een vakantiehuisje te boeken op ‘vuurwerkvrije parken’. (link)

Dierenleed

Dieren hebben een scherper gehoor dan mensen en kunnen daarom heftiger reageren op hard geluid (zoals bijv. onweer). Het getuigt daarom van gezond verstand om vuurwerk niet in directe nabijheid van dieren af te steken.

Maar ook in huis reageren sommige huisdieren heftig op het geknal. Dit is ronduit vervelend voor de dieren (en hun bezorgde baasjes). Echter is het belangrijk om te weten, dat gedrag van huisdieren doorgaans (op zijn minst deels) een reflectie is van de emotie, gemoedstoestand en/of het gedrag van de baas of bazin. Kortom; als het u lukt om zelf ‘nonchalant’ te reageren op het geknal en/of het gedrag van uw huisdier, dan is de kans groot dat uw huisdier óók rustiger wordt.

Er is legio aan informatie aanwezig voor baasjes/eigenaren hoe zij het beste kunnen handelen. Zie onder andere deze tips van de dierenbescherming of raadpleeg uw dierenarts.