Slachtoffers

Slachtoffers

Elk slachtoffer is er één teveel. Laat dat voorop gesteld worden. Extra wrang is het als iemand slachtoffer wordt buiten zijn of haar schuld om.

Voor een eerlijke discussie en een gedegen onderbouwd vuurwerkbeleid, is het noodzakelijk om een schifting te kunnen maken tussen ongevallen met legaal consumentenvuurwerk en illegaal en/of professioneel vuurwerk. Daarbij is het ook wenselijk om te achterhalen wat de precieze aanleiding en de beïnvloedende factoren van de ongevallen waren. VeiligheidNL heeft hier in 2015 een onderzoek naar gedaan. Wij moedigen onderzoeken als deze aan, echter willen wij bij dit onderzoek ook enkele kanttekeningen en aanbevelingen plaatsen.
Allereerst is men afhankelijk van de eerlijkheid van het slachtoffer. Elk slachtoffer werd gevraagd of zijn of haar ongeval iets van doen had met illegaal of zelfgemaakt vuurwerk. Beide gevallen zijn verboden en strafbaar, waardoor aannemelijk is, dat niet elk slachtoffer zich hier eerlijk over zal uitlaten.
Verder ontbreekt er informatie over eventueel alcohol-, medicatie en/of drugsgebruik onder de slachtoffers die zelf vuurwerk afstaken. Ook in het geval dat een slachtoffer onoordeelkundig met vuurwerk is om gegaan (de gedragsfactor) zal iemand dit in verband met schaamte en/of aansprakelijkheidskwesties niet snel toegeven. Deze ontbrekende informatie is wel van essentieel belang om de schuldfactor (en het daaruit voortvloeiende beleid) juist te kunnen bepalen. In de meeste gevallen zal het ongeval niet aan het product liggen, maar aan de gebruiker. Ter vergelijking; een auto is in beginsel een vervoersmiddel, maar een potentieel (moord)wapen, afhankelijk van het gedrag en de bekwaamheid van de gebruiker.
Deels voortvloeiend uit bovengenoemd onderzoek, heeft men in 2015 besloten om binnen het consumentenvuurwerk de kleine vuurpijltjes (de zgn. babypijltjes) en romeinse kaarsen te verbieden, mede omdat deze producten vaak foutief gebruikt werden, met een sterk verhoogd risico op (oog)letsels.

In onze optiek zouden de volgende zaken aangepakt moeten worden voor een verdere daling van vuurwerkslachtoffers.

  • Promoten van correct gebruik en verantwoord gedrag (met stip op 1: onder invloed steekt men geen vuurwerk af!)
  • Promoten van (gebruik van) veiligheidsbevorderende artikelen (vuurwerkbril, vuurwerkklem, pijlenstandaard/lanceerbuis)
  • Strafbaar stellen van onwenselijk gedrag en nalatig en/of onoordeelkundig gebruik van vuurwerk.
  • Import van illegaal vuurwerk reduceren, met een extra focus op illegaal knalvuurwerk en shells (professioneel vuurwerk).