Vandalisme

Vandalisme

Vandalisme is überhaupt verboden, of dit nu met vuurwerk gebeurt of niet.

Door foutieve (of onvolledige) berichtgeving in media is een beeld ontstaan, dat vernielingen ook gepleegd zouden worden met behulp van vuurwerk dat legaal in Nederland te koop is. Aangezien consumentenvuurwerk gereguleerd is in explosieve kracht en luidheid, is het een ‘slecht product’ om vandalisme mee te plegen. Wij achten dit zelfs nagenoeg onmogelijk.
Vandalen misbruiken hier dan ook doorgaans krachtiger illegaal vuurwerk voor, of knutselen zelf iets in elkaar. Zij zijn feitelijk dus dubbel strafbaar bezig. Dit is een duidelijk probleem wat voortkomt uit (on)menselijk (wan)gedrag. Vuurwerk is in deze het lijdend voorwerp.

Op digitale media (o.a. youtube) is een soort ’trophee-gedrag’ ontstaan, waar – vaak jonge – vandalen zelf laten zien, wat ze allemaal slopen of gesloopt hebben. Zij meten zichzelf hiermee een soort status aan, wat – helaas – ook nog verheerlijkt lijkt te worden door anderen die deze filmpjes kijken.

In onze optiek dient dit ‘podium’ ontnomen te worden van vandalen. Wij zijn voornemens hierover in gesprek te gaan met youtube. Hun gebruiksvoorwaarden voorzien al in voldoende aanleiding om dergelijke filmpjes te weren dan wel te verwijderen. Alleen lijkt het signaleringssysteem nog onvoldoende effectief te werken.

Naast het ontnemen van een podium, staan wij geheel achter het beleid om vandalen op te laten draaien voor de kosten die zij veroorzaken. De grootste uitdaging ligt echter in het vergroten van de pakkans èn veroordeling van daders. Wij hopen op toenemende bereidheid van mensen om zich uit te spreken tegen vandalisme en bij te dragen aan opsporing op het moment dat zij getuige zijn van vandalisme (met of zonder vuurwerk).