(Wan)gedrag

In beginsel is, in onze optiek, het menselijk (wan)gedrag dè bepalende factor voor problemen die ontstaan voor, tijdens en na de jaarwisseling.

Vuurwerk – en consumentenvuurwerk in het bijzonder – is een product, dat als veilig beschouwd kan worden, zolang de eigenaar/gebruiker verantwoord gedrag vertoont. Dit geldt voor transport, opslag, maar vooral ook voor het afsteken ervan.

Vuurwerk wordt potentieel gevaarlijk, op het moment dat iemand bewust of onbewust regels overtreedt, onzorgvuldig handelt en/of stomme streken uithaalt. Helaas getuigen de jaarlijkse schade- en letselcijfers ervan, dat niet iedereen verantwoord om gaat met zijn/haar vuurwerk. Uiteraard bestaat er ook nog zoiets als domme pech, of ongeluk. Helaas moeten we constateren, dat het in lang niet alle gevallen toeval is, wat er gebeurt.

Achteloos – zonder aandacht voor de omgeving – vuurwerk aansteken, gooien of gericht schieten met vuurwerk, treitergedrag en (vergaande) baldadigheid, het belagen van hulpverleners, vandalisme/sloopgedrag, veiligheidsregels en/of wetten negeren; het zijn enkele voorbeelden van ongewenst gedrag, waarbij vaak vuurwerk wordt misbruikt. Helaas vaak met een negatieve impact op mensen, dieren en gemeente- of privégoederen.

Het is gedrag, dat wij als maatschappij niet moeten tolereren. Er schuilt een groot gevaar in het ‘normaal gaan vinden’ of accepteren, omdat het nou eenmaal jaar in jaar uit gebeurt. Het ìs niet normaal, het is nooit normaal geweest en zal nooit normaal worden!

Wij hopen met uitingen in deze strekking de bewustwording te vergroten en een omslag te beginnen in de maatschappij. Daarbij richten wij ons óók bewust op de jeugd, in de hoop dat de volgende generatie getuige (én bijdrager) mag zijn, van een verantwoorde, veilige èn prettige voortzetting van de Nederlandse vuurwerktraditie.