Veiligheid

In Nederlands verkocht consumentenvuurwerk wordt zowel voor als na het importeren uitgebreid getest en dient goedgekeurd te worden, voordat het in de winkels beland. Hiermee is een hoog percentage productveiligheid ingebouwd. Tevens zijn er sinds enkele jaren artikelen zoals de vuurwerkbril en vuurwerkklem beschikbaar, die helpen om extra veiligheid te bieden bij het afsteken van vuurwerk.
Bij correct gebruik, zal het vuurwerk dan ook zelden schade of slachtoffers veroorzaken. In de regel is het ‘de gebruiker’ die de zwakke schakel is in de keten van veilgheid. Onverantwoord gedrag, onachtzaamheid of onoordeelkundig gebruik kunnen nagenoeg elk voorwerp potentieel gevaarlijk maken. Dit is voor vuurwerk niet anders. Dit kan bewust dan wel onbewust/beïnvloed gedrag zijn (o.a. alcohol).

“Vuurwerk steek je niet met je handen af, maar met een gezond stel hersens!”

Ondanks dat hier nog geen harde cijfers van bestaan, is het aannemelijk dat juist bovenstaande factoren leiden tot de grootste problemen (rellen, vandalisme, slachtoffers).

De (potentiële) risico’s en gevaren nemen toe, naarmate de kracht van het vuurwerk groter is. Nederlands consumentenvuurwerk is gereguleerd op o.a. type en hoeveelheid kruitinhoud. Bij illegaal vuurwerk liggen deze grenzen veel hoger, of is er geen bovengrens. Helaas is er een ontwikkeling te zien, dat de afgelopen jaren het illegale knalvuurwerk steeds krachtiger worden. Àls het dan misgaat, zijn de gevolgen (schade, letsel) veel groter. Ook de – in het professionele circuit overigens volledig legale – shells zijn illegaal in handen van consumenten. Indien deze producten niet op de correcte manier worden gebruikt, is er een groot risico op zwaar – zelfs dodelijk – letsel.

Reden temeer om de handel in deze verboden artikelen zo ver mogelijk terug te dringen.

Tevens zijn er recent maatregelen genomen in overleg met de branche, om de romeinse kaars en de zgn. babypijl die veelvuldig foutief worden gebruikt uit de handel te nemen. Hiermee hoopt men vooral de oogletsels te verminderen.