Vuurwerkverbod

Er zijn al jaren initiatieven gaande, onder andere vanuit lokale dan wel landelijke politiek, die aansturen op een totaalverbod voor consumentenvuurwerk. Zij zien de traditie van het zèlf kunnen afsteken van consumentenvuurwerk als een bron van overlast (geluid, schade), milieuvervuiling, geldverspilling en het resulteert in teveel slachtoffers.
Als alternatief noemt men centrale shows die door professionals afgestoken worden.
In onze optiek gaan de genoemde argumenten grotendeels mank. U kunt onze standpunten hieromtrent op deze website verder lezen.

Samenvattend gaat het erom, dat de meeste problemen rondom de oud en nieuw viering veroorzaakt worden, door zaken die allang verboden zijn;

  • Illegaal vuurwerk – de naam zegt het al – is reeds verboden.
  • De tijden van afsteken zijn reeds wettelijk gereguleerd. Afsteken buiten deze tijden is verboden.
  • Het plegen van vernieling en vandalisme is reeds verboden.

Blijkbaar helpen deze huidige verboden – binnen het huidige handhavingskader – niet of in ieder geval onvoldoende om de problemen in te dammen. Het totaal verbieden van vuurwerk is daarom een wassen neus, want waarom zouden overtreders nu wel ineens de wet gehoorzamen? Een totaalverbod op consumentenvuurwerk zou een groot deel van de bevolking een traditie van vele generaties afnemen, zonder dat het de bestaande problemen oplost. Het zou zelfs een verergering van de problemen kunnen veroorzaken, als meer mensen hun toevlucht zoeken in het illegale circuit.